Hướng dẫn cài đặt tiếp thị lại với Google Analytics

Tiếp thị lại là một cách mạnh mẽ để mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn và đưa khách hàng đến gần việc mua hàng hơn. Việc tận dụng lợi thế của tất cả dữ liệu phong phú mà bạn có trong Google Analytics và sử dụng dữ liệu đó để cải thiện hiệu suất chiến dịch của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn.


Tổng quan

Tiếp thị lại với Google Analytics cho phép bạn chạm vào thông tin chi tiết có giá trị về khách truy cập trang web của bạn, những người hứng thú với các sản phẩm và dịch vụ của bạn - ví dụ: khách truy cập dành thời gian để xem các trang cụ thể hoặc đặt các mặt hàng vào giỏ hàng của họ. Khi bạn đã xác định đối tượng mục tiêu của mình, bạn có thể chạy quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google (GDN) phù hợp với đối tượng đó.

Cách hoạt động?

Google đã làm cho đơn giản và nhanh chóng để tìm thấy khách hàng mà bạn muốn. Chọn từ danh sách tiếp thị lại được xác định trước hoặc tạo danh sách tùy chỉnh của riêng bạn—tất cả dựa trên số liệu Google Analytics quen thuộc, chẳng hạn như số trang được xem, thời lượng truy cập và mục tiêu hoàn thành. Sau đó, tự động gửi danh sách khách hàng của bạn đến Google AdWords và chạy quảng cáo được nhắm mục tiêu trong vài phút, chỉ với vài nhấp chuột. Tiếp cận chính xác đối tượng bạn muốn bằng cách tận dụng lợi thế của hơn hai triệu trang web trên GDN.

Nơi để tìm

Nhấp vào tab "Quản trị" ở góc trên của Google Analytics (bạn phải là quản trị viên tài khoản), sau đó nhấp vào tab "Danh sách tiếp thị lại".

Tại sao sử dụng Tiếp thị lại với Google Analytics?

  • Kết nối chính xác với đúng khách hàng bằng cách sử dụng thông tin chi tiết trực tuyến phong phú
  • Phân phối quảng cáo GDN được nhắm mục tiêu dựa trên các phân đoạn khách hàng cụ thể của bạn
  • Dễ dàng tạo và chỉnh sửa danh sách phức tạp trong giao diện trực quan của chúng tôi
Xem xét Tiếp thị lại nào có thể hoạt động cho chiến lược quảng cáo của bạn
  • Xác định và giành được khách hàng mới trong khu vực của bạn
  • Giúp hoàn tất giao dịch cho người mua sắm so sánh dự kiến
  • Đưa người mua sắm đã đặt các mặt hàng vào giỏ hàng của họ nhưng đã không mua hàng quay trở lại
  • Giữ chân khách hàng đã thực hiện việc mua hàng trong quá khứ
  • Trạng thái đặc biệt của phiếu mua hàng và giao dịch cho khách hàng trung thành nhất của bạn.
Lời kết


"Tiếp thị lại với Google Analytics rất dễ sử dụng và cho phép chúng tôi tiếp cận chính xác các kiểu người dùng mà chúng tôi muốn. Thực tế là Tiếp thị lại được tích hợp với Google Analytics và AdWords rất hiệu quả -- chúng tôi không cần bất kỳ khóa đào tạo mới nào cho các nhóm của chúng tôi.

"Chúng tôi thấy rất nhiều cơ hội cho điều này -- ví dụ: chạy nhiều chiến dịch hiển thị hơn nhưng nhỏ hơn để tập trung vào các phân đoạn khách hàng cụ thể của chúng tôi".

No comments

Powered by Blogger.