Phần 8 - Khái Niệm Về AnChor Text Và External Link


A. Anchor text là gì?


Anchor text hay còn gọi mỏ neo văn bản nghĩa là mọi người có thể nhìn thấy từ đó liên kết tới một trang đích bằng cách nhấp chuột vào phần văn bản đó, hiểu theo cách khác nghĩa là phần văn bản nào nhấp vào mà tới một trang đích nào đó thì đấy chính là Anchor Text.Áp dụng tốt nhất trong SEO


Là công cụ tìm kiếm đã trưởng thành, họ đã bắt đầu xác định nhiều số liệu để xác định thứ hạng . Một số liệu mà đứng ra giữa các phần còn là liên kết thích hợp. Liên quan liên kết được xác định trong cả nội dung của trang nguồn và nội dung của các văn bản neo (anchor text). Đó là một hiện tượng tự nhiên xảy ra khi mọi người liên kết các nội dung khác trên trang web.

Điều này rất dễ hiểu với một ví dụ. Hãy tưởng tượng rằng giả sử mình viết một blog về "làm đẹp". Và bạn đang tìm hiểu thêm về "làm đẹp", mình đánh dấu lại một phần đọc trực tuyến ngày xưa những gì người khác đã nói về "làm đẹp". Bây giờ tưởng tượng rằng trong khi đọc về chủ đề yêu thích của bạn, bạn tìm thấy một bài viết về "thủ thuật làm đẹp mái tóc". Bạn cảm thấy vui mừng, bạn quay trở lại trang web của bạn và về bài viết để bạn bè của bạn có thể đọc về nó.

Khi bạn viết các bài đăng blog và liên kết đến bài viết, bạn nhận được để lựa chọn các neo văn bản cho các liên kết trỏ vào bài viết. Bạn có thể chọn một cái gì đó giống như "bấm vào đây", nhưng nhiều khả năng bạn sẽ chọn một cái gì đó có liên quan đến bài viết. Trong trường hợp này, bạn chọn "thủ thuật làm đẹp mái tóc" Một người nào khác liên kết đến bài viết đó có thể sử dụng liên kết là anchor text (neo văn bản) "các biện pháp làm đẹp tóc".

Thông tin này là điều cần thiết để các công cụ tìm kiếm có thể sử dụng nó để xác định những gì có liên quan tới các trang mục tiêu và do đó truy vấn nó. Những mô tả này là tương đối khách quan và được chia sẻ bởi những người thực sự. Số liệu này, kết hợp với việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên phức tạp, chia sẻ của các chỉ số liên quan liên kết trực tuyến.

Các chỉ số liên quan liên kết quan trọng khác là những nguồn liên kết và hệ thống phân cấp thông tin. Ví dụ, các công cụ tìm kiếm cũng có thể sử dụng thực tế là một người nào đó liên quan đến bài viết đánh dấu "làm đẹp tóc" từ một blog về "kỹ thuật nhuộm màu tóc" để bổ sung thuật toán của họ sự hiểu biết về sự liên quan của trang đã cho. Tương tự như vậy, các công cụ có thể sử dụng thực tế là bài viết gốc được nằm tại URL để xác định các vị trí cấp cao và phù hợp của nội dung.

Những điểm chính:

Nếu các liên kết trỏ đến một trang với các từ khóa trong văn bản neo của bạn, trang đó sẽ có khả năng được xếp hạng cao. Ví dụ thực tế ngày nay bao gồm các trang kết quả tìm kiếm tạo động cơ cho các truy vấn, "bấm vào đây "và "xem tiếp". Nhiều người trong số các kết quả của Google cho các truy vấn xếp hạng chỉ vì neo văn bản (anchor text) của liên kết trong nước.

Mọi người có xu hướng liên kết với nội dung bằng cách sử dụng neo văn bản của tên miền hoặc tiêu đề của trang. Đây là một lợi thế để SEO bao gồm các từ khóa mà họ muốn xếp hạng trong hai yếu tố.

Gần đây, một số quản trị trang web đã chạy thí nghiệm cho thấy cách để đếm nhiều cụm từ neo văn bản chứa trên cùng một trang và trỏ đến cùng một mục tiêu. Điều này được thực hiện bằng cách tạo ra neo trên trang mục tiêu và liên kết với những người neo bằng cách sử dụng hashags, chẳng hạn như cách SEOmoz liên kết với blog của bài:


B. Enternal Link - Liên Kết Ngoài

External Links là gì? 

External links hay liên kết ngoài là những liên kết trỏ từ trang web này với trang web khác chứa các liên kết này. Nói 1 cách dễ hiểu, nếu 1 website khác link đến web của bạn thì có thể coi đó là liên kết ngoài. Tương tự, nếu bạn link đến 1 web khác, đó cũng được coi là liên kết ngoài.

Mã code:

Thế nào là một liên kết ngoài?

Liên kết ngoài là liên kết chỉ đến 1 domain khác.
Các SEOers hàng đầu tin rằng external links là yếu tố quan trọng nhất của việc xếp thứ hạng.
External link hỗ trợ ranking khác nhiều so với Internal link bởi vì SE coi chúng là sự lựa chọn của bên thứ 3.
Các SEOers không nghĩ rằng thuộc tính title được sử dụng nhằm mục đích xếp hạng.


Áp dụng tốt nhất trong SEO

Nhiều SEOers hàng đầu tin rằng nhận được các liên kết bên ngoài là mục tiêu quan trọng nhất để đạt được thứ hạng cao. Điều này xuất phát từ ý tưởng rằng các liên kết bên ngoài là một trong những số liệu khó khăn nhất để thao tác và do đó một trong những cách tốt nhất cho công cụ tìm kiếm để xác định sự phổ biến của một trang web nhất định. Ý tưởng này lần đầu tiên được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm sớm Alta Vista và sau đó được cải thiện bởi Google.

Google lần đầu tiên trong buổi giới thiệu định nghĩa về PageRank (một thuật toán phát triển bởi đồng sáng lập Google Larry Page). Thuật toán này coi External Links là phiếu bầu cho sự phổ biến. Các trang có kết nối nhiều nhất chỉ vào họ được coi là phổ biến nhất. Khi họ được coi là có liên quan cho một truy vấn cụ thể, các trang phổ biến nhất và có liên quan sẽ trở thành những trang đầu tiên được liệt kê trong kết quả của Google. Mặc dù thuật toán này phức tạp hơn rất nhiều, tuy nhiên nó vẫn có khả năng bao gồm các khái niệm về liên kết bên ngoài là bầu chọn cho website.

Điểm quan trọng cần ghi nhớ trong liên kết ngoài - External links.

  • Độ tin cậy của các miền liên kết.
  • Không thêm liên kết ngoài vì lý do thiếu liên kết hoặc số lượng ít liên kết ngoài. Nên giữ số liên kết ở mức tối thiểu.
  • Liên kết tới một trang thích hợp thay vì liên kết nhiều trang từ cùng 1 website.
  • Độ phổ biến của các trang liên kết.
  • Sự phù hợp nội dung giữa các trang nguồn và trang mục tiêu.
  • Neo văn bản được sử dụng trong liên kết.
  • Số lượng các liên kết đến cùng một trang trên trang nguồn.
  • Số lượng tên miền liên kết đến các trang mục tiêu.
  • Số lượng các biến thể được sử dụng như văn bản neo để liên kết đến các trang mục tiêu.Ngoài những tiêu chí vừa liệt kê ở trên, các liên kết bên ngoài là quan trọng vì hai lý do chính:

1. Độ phổ biến
Công cụ tìm kiếm đang rất khó khăn để đo lường chính xác sự phổ biến dựa trên số liệu về truy cập của trang web (theo các kỹ sư tìm kiếm Yahoo!), các liên kết bên ngoài là một thước đo ổn định hơn và là số liệu để đo lường dễ dàng hơn. Bởi vì số lượng lưu lượng truy cập được lưu trữ trong các bản ghi máy chủ cá nhân, trong khi đó các liên kết bên ngoài lại hiển thị công khai và dễ dàng lưu trữ. Vì lý do này nên các liên kết bên ngoài là một thước đo để xác định sự phổ biến của một trang web nhất định. Số liệu này (số liệu tương tự như PageRank) được kết hợp với các số liệu liên quan để xác định kết quả tốt nhất cho một truy vấn tìm kiếm nhất định.

2. Sự phù hợp
Liên kết cung cấp nguồn gốc liên quan rất có giá trị cho công cụ tìm kiếm. Neo văn bản được sử dụng trong các liên kết thường được viết bởi quản trị website (những người có thể giải thích về các trang web tốt hơn so với máy tính) và thường sẽ phản ánh nội dung của trang được liên kết đến. 

Các trang mục tiêu, trang nguồn cùng lĩnh vực được trích dẫn trong một liên kết cũng cung cấp các số liệu liên quan có giá trị cho công cụ tìm kiếm. Liên kết có xu hướng để trỏ đến nội dung liên quan. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm thiết lập các trung tâm dữ liệu trên Internet và sau đó có thể sử dụng để xác nhận tầm quan trọng của một tài liệu web nhất định.


No comments

Powered by Blogger.