Phần 12 - Khái Niệm Về Page Authority

Page Authority là gì?

Page Authority (Độ uy tín trang) là phương thức tính toán của SEOmoz để đánh giá một trang web được cho là có khả năng để xếp hạng trong các kết quả tìm kiếm của Google.com. Nó dựa trên chỉ mục web Linkscape và bao gồm các liên kết, mozRank, mozTrust... Nó sử dụng một thuật toán tương quan tốt nhất với bảng xếp hạng trên hàng nghìn kết quả tìm kiếm mà chúng tôi dự đoán.

Cách tính điểm thế nào?

SEOmoz tính điểm độ uy tín trang trên thang điểm 100-điểm lôgarít,. Do đó, sẽ dễ dàng hơn để tăng điểm số của bạn từ 20 đến 30 hơn là từ 70 đến 80. SEOmoz liên tục cập nhật các thuật toán được sử dụng để tính toán độ uy tín trang, vì vậy bạn có thể thấy điểm số của bạn thay đổi theo thời gian.

Độ uy tín trang và độ uy tín tên miền (Page Authority vs Domain Authority)

Chỉ số PA của site Moz.Com


Trong khi độ uy tín trang đánh giá trên một trang duy nhất, thì độ uy tín tên miền đành giá dựa trên tên miền hoặc tên miền phụ. Điều này cũng đúng đối với các số liệu như MozRank và MozTrust.

Bạn có thể kiểm tra độ uy tín của trang ở đâu?

Bạn có thể đo độ uy tín tên miền bằng cách sử dụng Open Site Explorer hoặc thanh công cụ SEO miễn phí của SEOmoz là  MozBar. SEOmoz cũng tích hợp tham số về độ uy tín vào tất cả các dự án chuyên về ứng dụng web cũng như các API của site.

Áp dụng thực tiễn:

Tôi tác động như thế nào?

Không giống như các số liệu SEO khác, uy tín trang sẽ khó làm ảnh hưởng trực tiếp được. Bởi vì nó bao gồm tổng hợp của các số liệu (mozRank, mozTrust, liên kết hồ sơ cá nhân, vv ..) đều có sự tác động vào điểm số này. Điều này đã được thực hiện một cách rõ rệt vì số liệu này giúp Google.com đánh giá thứ hạng của trang. Kể từ khi Google.com đưa ra rất nhiều yếu tố thì đây là thông số kết hợp nhiều yếu tố nhất để đánh giá.

Cách tốt nhất để cải thiện số liệu này là hãy cải thiện chiến lược SEO. Đặc biệt, bạn nên tập trung vào hồ sơ liên kết của bạn (ảnh hưởng mozRank và mozTrust) bằng cách liên kết nhiều hơn đến các trang uy tín khác.

No comments

Powered by Blogger.