Phần 11 - Khái Niệm Về Domain Authority

Domain Authority là gì?

Domain Authority (Độ uy tín của tên miền) là thuật ngữ được SEOmoz đưa ra nhằm đánh giá độ uy tín của tên miền, dựa vào tiêu chí này có thể biết được Domain nào sẽ có thứ hạng cao hơn trong SERP. SEOmoz sử dụng nhiều tham số để đưa ra tiêu chuẩn về chỉ số DA này (Tuổi đời domain, Số lượng liên kết tới domain gốc, moz Rank và moz Trust…).


Để xác định độ uy tín tên miền, SEOmoz đã mô phỏng thuật toán tốt nhất  của Google để xem kết quả của công cụ tìm kiếm được tạo ra như thế nào. Hơn 150 mục được nói đến trong tính toán này. SEOmoz liên tục điều chỉnh thuật toán theo từng thời điểm. Điều này có nghĩa là số điểm của độ uy tín tên miền trang web của bạn thường sẽ dao động. Chính vì lẽ đó, sẽ thật tuyệt vời nếu bạn sử dụng độ uy tín của tên miền như là 1 tiêu chuẩn quan trọng để vượt qua đối thủ trên SERP.

Cách tính điểm độ uy tín của tên miền như thế nào

SEOmoz đánh giá và chấm điểm cho tên miền theo mô hình lôgarít từ 0 đến 100 điểm. Do đó,  bạn sẽ dễ dàng đạt được số điểm từ 20-30 và để đạt được số điểm 70-80 là một thách thức lớn dành cho các bạn.

Độ uy tín của tên miền và Độ  uy tín của trang

Trong khi độ uy tín của tên miền (Domain Authority) đánh giá dựa trên việc xếp hạng độ mạnh yếu của các tên miền chính hoặc các tên miền phụ, thì độ uy tín của trang (Page Authority) đánh giá đựa trên độ mạnh yếu của trang cá nhân. Điều này cũng đúng đối với các tham số như mozRank và mozTrust.

Áp dụng tốt nhất trong SEO

Mình tác động đến tham số này bằng cách nào?

Không giống như các tham số SEO khác, độ uy tín của tên miền (Domain Authority) rất khó bị ảnh hưởng trực tiếp. Bởi vì nó được thực hiện bởi một tổng hợp của các tham số (mozRank, mozTrust, link profile,...) đều có sự tác động vào điểm số này. Điều này đã được thực hiện một cách có hàm ý vì tham số này có nghĩa nhất định để đánh giá gần đúng trang web cạnh tranh như thế nào trong Google.com. Kể từ khi Google.com đưa vào rất nhiều yếu tố, một tham số để tính toán nó cần phải kết hợp rất nhiều yếu tố.

Điều này có nghĩa là cách tốt nhất để tác động đến tham số này là cần phải cải thiện chiến lược SEO một cách toàn diện. Đặc biệt, bạn nên tập trung vào dữ liệu liên kết của bạn (liên quan đến mozRank và mozTrust) bằng cách tạo liên kết nhiều hơn đến từ các liên kết tốt của các trang khác.


No comments

Powered by Blogger.