Hướng dẫn tôi ưu hóa hình ảnh để quảng cáo facebook

Sử dụng đúng kích thước hình ảnh, video, text mà Facebook khuyến khích giúp cho các nhà tiếp thị dễ dàng tối ưu hóa bài viết của mình.
tối ưu hóa hình ảnh để quảng cáo facebook

Kích thước chuẩn cho Desktop News Feeds
1 Post Link

tối ưu hóa hình ảnh quảng cáo facebook

 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x209px
 • Tỷ lệ ảnh: 1,91:1
2 Page Like
tối hưu hóa page like facebook

 • Text: 90 ký tự
 • Kích thước ảnh: 400x105px = 600x225px
 • Tỷ lệ ảnh: 8:3
3. Event Ads:

tối ưu hóa quảng cáo Event Facebook


 • Text: 90 ký tự
  • Tiêu đề: 25 ký tự
  • Kích thước ảnh: 400x150px
  • Tỷ lệ ảnh: 8:3
  4. Offer Ads

  quảng cáo ofer

  • Tiêu đề: 25 ký tự
  • Text: 90 ký tự
  • Kích thước ảnh: 400x209px
  • Tỷ lệ ảnh: 1,91:1 
  5. Photo Ads


  tối hưu hóa quảng cáo hình ảnh facebook

  • Text: 90 ký tự
  • Kích thước ảnh: 400x400px 
  • Tỷ lệ ảnh: 1:1
  Thực tế bằng kinh nghiệm, để hình ảnh hiện full new feed thì kích thước tối ưu là 600x400 hoặc 600x450
  Lưu ý:
  • Đăng 2 hoặc 4 ảnh: 196x196px cho mỗi ảnh
  • Đăng 3, 5 hoặc 7 ảnh: 129x129px cho mỗi ảnh
  • Đăng album: 3 ảnh kích thước 129x129px và 1 ảnh làm bìa kích thước 398x264px
  6. Video Ads
  tối ưu hóa quảng cáo video facebook
  • Text: 90 ký tự
  • Kích thước ảnh: 400x400px
  • Tỷ lệ ảnh: 16:9
  7. App Ads
  Tối ưu hóa quảng cáo ứng dụng facebook

  • Text 90 ký tự
  • Tiêu đề: 25 ký tự
  • Kích thước ảnh: 
  • 1200x864px
  • Tỷ lệ: 1,39:1
  8. Domain Ads

  • Text: 90 ký tự
  • Kích thước ảnh: 1200x864px
  • Tỷ lệ: 1,39:1
  Kích thước chuẩn cho quảng cáo Facebook đó là những kích thước mà Facebook khuyến cáo người dùng nên sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất.

  Hiện tại Facebook đã update bề rộng new feed và cột phải. New feed bị giảm chiều rộng và cột phải tăng chiều rộng. Vì thế khi design ảnh tối ưu quảng cáo, các bạn design kích thước ảnh bề rộng new feed giảm xuống 1 chút và cột phải tăng lên 1 chút. 

  Chúc các bạn nhanh kiếm nhiều $ từ facebook ads :D

  Nguồn : Facebook Help

  No comments

  Powered by Blogger.