Liên Kết

Saturday, April 27, 2013

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Khái niệm On-page SEO và Off-page SEO

SEO: được chia làm 2 phần cơ bản là On-page SEO và Off-page SEO, Dịch vụ Làm seo. 2 phần này tuy đối lập nhưng để có thứ hạng tốt, bạn cần biết vận dụng phối hợp cả 2 phương pháp! On-page SEO là những thủ thuật Dịch vụ SEOtrên nội dung trong trang mà bạn có thể dễ dàng kiểm soát và ngược lại, off-page SEO là những thủ thuật mà bạn không thể quản lí hết như link-building (xây dựng liên kết)

On-page SEO

Đối với On-page SEO, điều cần nhất bạn cần làm là xây dựng nội dung, Tối ưu hóa title , thẻ description, thẻ keyword. Xây dựng nội dung, chèn các keyword một cách khéo léo và thông minh,thiết kế web thuận tiện cho việc crawling của các spider.tốt hơn cho dịch vụ seo sau này

Off-page SEO

Không thực hiện thủ thuật tối ưu trên trang web, ở off-page SEO web , điều bạn cần là xây dựng các liên kết trỏ đến website mình, việc này được định nghĩa là link-building (xây dựng liên kết), có vẻ như đây là điều dễ dàng nếu bạn có những nguồn link tốt, link trỏ đến từ các trang có pagerank càng cao, độ tin cậy và thứ hạng của bạn cũng theo tỉ lệ thuận. Tuy nhiên, nên lưu ý đến việc các link trỏ về này có rel là nofollow (hoặc external nofollow) hay không. Nếu link trỏ đến có rel là nofollow thì việc xây dựng liên kết từ trang đó gần như vô nghĩa (ít ra thì cũng tốt cho việc marketing).

0 comments:

Post a Comment