Liên Kết

Saturday, April 27, 2013

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Anchor text trong link building: Những điều cần lưu ý

Đoạn text dùng trong link đến site (gọi là Anchor text ) có ảnh hưởng rất quan trọng đến vị trí xếp hạng của website trên trang kết quả tìm kiếm của Google.
Ví dụ, nếu nhiều người dùng text “buy blue widgets” để link đến site của bạn, thì nhiều khả năng site của bạn sẽ có thứ hạng cao khi người dùng tìm kiếm với cụm từ “buy blue widgets” trong kết quả tìm kiếm của Google.
Link text hay còn gọi là anchor text là đoạn văn bản được dùng để hiển thị link.

Ví dụ:
HTML Code: <a href=”http://www.example.com”>xyzt abc</a> xyzt abc là link text (hay anchor text)
Nhưng trong nhiều trường hợp link text không được sử dụng. Hãy kiểm tra tất cả các link của bạn để chắc chắn rằng link text sẽ được Google sử dụng
Dịch vụ seo

1. Thuộc tính

Những link có thuộc tinh rel=”nofollow” Google sẽ không sử dụng link text.
Ví dụ:
HTML Code: <a href=”http://www.example.com” rel=”nofollow”>great keyword</a>
Bạn có thể kiểm tra link bằng cách view source hoặc bằng một số công cụ như IBP

2. Trong URL có ký tự đặc biệt


Nếu trong URL có những ký tự đặc biệt Google sẽ không thể index link đó đúng được.
Ví dụ:
HTML Code: <a href=”http://www.gapro.net“>Dịch vụ làm seo </a>
Trong ví dụ trên có một dấu trắng (space) ở cuối URL. Một số webmaster phát hiện ra rằng Google sẽ không nhận link text nếu link có dấu trắng ở đâu hoặc cuối URL.
Chú ý rằng hầu hết các trình duyệt có thể tự sửa lỗi link và nó sẽ hoạt động bình thường trên trình duyệt. Tuy nhiên search engine spider có vẻ khó tính hơn với các link không chuẩn (hoặc có thể đánh giá thấp link này)

3. Link sử dụng 301 redirect


Matt cutts mới đây đã khẳng định rằng Google bỏ qua những anchor text sử dụng 301 redirect.
Ví dụ:
HTML Code: <a href=”http://www.example.com/page.htm”>great keyword</a>

4. Trong một trang (page) chỉ một link được chấp nhận


Nếu một trang có 2 link cùng đến một URL google sẽ chỉ sử dụng text link của link đầu tiên và bỏ qua link text của link thứ 2. Ví dụ:
HTML Code: <a href=”http://www.example.com”>This</a> is an example.
The link text <a href=”http://www.example.com”>great keyword</a> will be ignored by Google.
Link thứ nhất và link thứ 2 đều trỏ đến URL http://www.example.com, vì vậy google chỉ lấy link text của link đầu tiên tức là từ “This” còn cum từ “great keyword” sẽ bị bỏ qua. Nhưng nếu 2 link cùng trỏ đến 1 domain nhưng URL khác nhau thì Google sẽ sử dụng cả 2 link text. Ví dụ:
HTML Code: <a href=”http://www.dangcapseo.com/dich-vu-seo-1″>This</a> is an example.
The link text <a href=”http://www. dangcapseo.com/dich-vu-seo-2“> Dịch vụ seo</a> will be ignored by Google.
Links là yếu tố quan trọng nhất để bạn đạt thứ hạng cao trên Google và search engine khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về link trong tài liệu IBP manual (bắt đầu từ trang 91)
Nguồn: sưu tầm

0 comments:

Post a Comment