Liên Kết

Tuesday, April 23, 2013

Rated 4.3/5 based on 9 votes

Addon Firefox và Chrome dùng làm SEO

Chào các bạn,


Các bạn hiện đang sử dụng các addon cho Firefox & Chrome nào để phục vụ cho quá trình làm seo?

Dưới đây Ninh Tuệ xin liệt kê các công cụ Addon đang dùng trong quá trình làm SEOA. Firefox Addons:

1. SEOQuake Toolbar
2. Firebug
3. Web Developer Toolbar
4. Mozbar
5. Alexa Toolbar

A. Chrome Addons:

1. Seo Quake
2. Alexa Toolbar
3. PR Status
4. SEO Site Tools
5. Moz Bar
6. Woorank
7. Chrome Console
8. Addthis
9. Grab Inbox
Thân ái!

0 comments:

Post a Comment